Οι θαλασσινοί > MIDI-Score Track 2

[Next Page]

[Next Page]
  Οι θαλασσινοί
From: Guest
Sequenced: Produce: Kyriakos Tapakoudes
[email protected]
Added: 2021-11-18
Hams: 300 Times
Category: Karaoke
WAP
Total Tracks: 5
TrackChannelProgram
 • 1
 • 1Information Track
 • 2
 • 2Acoustic Guitar (nylon)
 • 3
 • 3Acoustic Guitar (nylon)
 • 4
 • 4Electric Bass (finger)
 • 5
 • 0Acoustic Grand
  MIDI for current track