Name registration theme from Touhou Yumejikuu: Phantasmagoria of Dim. Dream.